Za humny je skřítek

Dlouhou dobu jsem snil o psaní knih. Jenže vždycky bylo něco „důležitějšího“, něco, co mělo vyšší prioritu, jako třeba zaměstnání. Až jednoho dne jsem zjistil, že pokud chci něčeho dosáhnout, musím ve svém životě něco změnit…

Můj syn miluje vyprávěné příběhy. Já je zase rád vyprávím, takže jsme v tomhle sehraní. Tak vznikla série příběhů o skřítcích, zasazená do dnešní doby. Hlavními hrdiny jsou dva kluci rozdílného věku, ale se smyslem pro dobrodružství, opravdovost, přátelství a lásku k přírodě a všemu živému.

Tak vznikla má první knížka, napřed v elektronické podobě a pak i tištěná, s názvem Za humny je skřítek.

Pokud si chcete dovědět víc, můžete mrknout na www.zahumnyjeskritek.cz.